Auto like facebook

116246Số lượt người thích
14557Số lượt người theo dõi
11922Số lượt người bình luận
Hack like, auto like, hach like facebook

Auto like facebook

Hach like facebook

Hack like facebook

Hach like facebook

Hach like facebook

Hack like facebook

Auto like facebook

Thẻ Nạp Mệnh Giá Theo dõi (Sub, follow) Like Ảnh, Status Like Fanpage
50.000 VNĐ 500 SUB 500 LIKE 500 LIKE
100.000 VNĐ 1000 SUB 1000 LIKE 1000 LIKE
200.000 VNĐ 2000 SUB 2000 LIKE 2000 LIKE

Hack like facebook và điều khoản

Like vipvui là website hack like facebook, hach like facebook, auto like facebook miễn phí hoạt động dưới hình thức là website trao đổi like, hach like facebook trung gian giữa những người cùng sử dụng.

Chúng tôi khuyến khích sử dụng tài khoản facebook phụ để đăng nhập và sử dụng auto cho tài khoản chính.
Bằng việc sử dụng nhiều tài khoản liên tiếp thay phiên nhau bạn có thể không cần chờ 15 Phút cho 1 lần sử dụng.

Sử dụng hệ thống Like vipvui chúng tôi không bắt đăng nhập bằng tài khoản facebook vì thế chúng tôi không thể biết mật khẩu của bạn. Bằng việc đăng nhập bằng Token chúng tôi chỉ lưu lại Token của bạn trên hệ thống để thực hiện việc trao đổi like, theo dõi, bình luận với những người cùng sử dụng. Mã token không tồn tại mãi mãi mà chỉ tồn tại một khoản thời gian ngắn hay dài tùy vào lượng người sử dụng website của chúng tôi.

Nếu bạn chỉ sử dụng trao đổi like, hach like facebook, auto like tại Like vipvui và chứng minh không sử dụng trên một website nào khác, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tài khoản facebook của bạn nếu tài khoản của bạn bị hack hay mất mà do sử dụng Token trên website của chúng tôi.