Auto Like Facebook, Hack Like Facebook


Dành cho người sử dụng Máy Tính.

Bước 1: Dùng trình duyệt Chrome hoặc Cờ rôm bấm Cài Đặt Tiện Ích.
Bước 2: Bấm Thêm vào Chrome chọn Thêm tiện ích.
Bước 3: Quay lại Facebook.com bấm vào icon chọn Lấy Token và chọn Chức Năng.
Xem Hướng Dẫn Cài Đặt Tiện Ích

Auto Like Facebook, Hack Like Facebook


Người Dùng Mới

Minh'šš Títšš 100011229630558 Thành viên
Nguyễn Tuyết Nhi 100010934264750 Thành viên
Thang Them 100007979052390 Thành viên
Từßỏ-ÇüộcÇhơî QûåÿVë VớîMẹ 100009146727464 Thành viên
Nguyễn Bảo An 100010318895411 Thành viên

Thành Viên VIP

Đang cập nhật Đang cập nhật VIP Gold
Đang cập nhật Đang cập nhật VIP Sliver
Đang cập nhật Đang cập nhật VIP Bronze
Đang cập nhật Đang cập nhật VIP Bronze
Đang cập nhật Đang cập nhật VIP Bronze

Auto Like Facebook, Hack Like Facebook


Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh sao cho đủ 18+.
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn "Tất cả mọi người". Thiết lập
Điều kiện 3: Các bài viết phải ở chế độ "Mọi người". Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi thiết lập, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng).
Điều kiện 4: Riêng auto bình luận phải bật cho phép "Tất cả mọi người" có thể bình luận về bài viết của bạn. Thiết lập


Auto Like Facebook, Hack Like Facebook


Điều khoản 1: Việc đăng nhập qua Token, chúng tôi không thể biết được tài khoản và mật khẩu của bạn.
Điều khoản 2: Chúng tôi chỉ lưu lại Token của bạn trên hệ thống để thực hiện việc trao đổi like, theo dõi, bình luận, share... với những người cùng sử dụng.
Điều khoản 3: Mã Token không tồn tại mãi mãi mà chỉ tồn tại một khoản thời gian ngắn hay dài tùy vào lượng người sử dụng website của chúng tôi.
Điều khoản 4: Nếu bạn chỉ sử dụng Vipvui, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tài khoản facebook của bạn.