Vipvui.Vn - Auto Facebook

Đăng nhập VIP

Chưa cài đặt Token ?

Cài đặt tại Đây ( Chỉ 1 lần ).

Đã cài đặt Token ?

Bấm vào Đây để lấy token.


Chú ý : Chỉ tăng được like, sub, comment... khi status công khai, tuổi ở facebook phải là 18+, và bật người theo dõi với tất cả mọi người.

Hack like facebook - Auto like facebook


Chọn Chất Lượng HD Để Xem Rõ Net Hơn