Hack like fanpage


Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

Bằng việc đăng nhập bạn đã đồng ý chính sách riêng tư và điều khoản của chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối không thu thập thông tin tài khoản của bạn, việc đăng nhập hỗ trợ chúng tôi lấy Mã Token và chỉ lưu lại Mã Token.


Bấm G+ để ủng hộ Vipvui ngày càng phát triển!!
Một hành động nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa với chúng tôi, trân thành cảm ơn !

Liên hệ & hỗ trợ: Đặng Trí Văn - Hotline: 0888.888.003

Hack like fanpage


Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh sao cho đủ 18+.
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn "Tất cả mọi người". Thiết lập
Điều kiện 3: Các bài viết phải ở chế độ "Mọi người". Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi thiết lập, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng).
Điều kiện 4: Bật cho phép "Mọi người" có thể bình luận về bài viết của bạn. Thiết lập

Điều kiện 5: Ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn? "Mọi người" . Thiết lập


Hack like fanpage


Điều khoản 1: Việc đăng nhập qua Token, chúng tôi không thể biết được tài khoản và mật khẩu của bạn.
Điều khoản 2: Chúng tôi chỉ lưu lại Token của bạn trên hệ thống để thực hiện việc trao đổi like, theo dõi, bình luận, share... với những người cùng sử dụng.
Điều khoản 3: Mã Token không tồn tại mãi mãi mà chỉ tồn tại một khoản thời gian ngắn hay dài tùy vào lượng người sử dụng website của chúng tôi.
Điều khoản 4: Nếu bạn chỉ sử dụng Vipvui, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với tài khoản facebook của bạn.