Điều Khoản Sử Dụng

LIKE.VIPVUI.VN điều khoản bắt buộc khi sử dụng.

Hệ Thống Dịch Vụ

  • Facebook Like, Sub, Cmt...
  • Instagram Like, Follow
  • TikTok Like, Follow, View
  • Youtube Like, Subscribe
  • Shopee Like, Follow
  • Quảng cáo & Bảo mật
Dịch vụ marketing social
Đặng Trí Văn

Đặng Trí Văn

Mobile/Sms

0888.888.003

Liên hệ ngay
Các điều kiện bắt buộc phải thiết lập để sử dụng thành công 100%
Điều kiện 1: Thiết lập năm sinh sao cho đủ 18+
Điều kiện 2: Ai có thể theo dõi bạn ? chọn Mọi người Thiết lập
Điều kiện 3: Các bài viết phải ở chế độ Mọi người Thiết lập
(Thiết lập này chỉ áp dụng cho các bài đăng sau khi thiết lập, các bài đăng trước đó thì phải chỉnh sửa ngay trên bài đăng)
Điều kiện 4: Bật cho phép Mọi người có thể thích và bình luận ảnh đại diện ảnh bìa Thiết lập
Điều kiện 5: Bật cho phép Mọi người có thể bình luận về bài viết của bạn Thiết lập
Điều kiện 6: Ai có thể gửi lời mời kết bạn đến bạn? Mọi người Thiết lập


4.6 / 5 ( 128 bình chọn )